Optimer binære optioner 2020 - praktiske handelstips

Optimer binære optioner i 2020. Optimer din portefølje med små tricks. Sørg for diversificering. Optimer handel nu.

Jo mere gearet et kommercielt produkt er, jo højere er risikoen. I det mindste er det, hvordan det håndteres i finanssektoren. Derfor er gearede produkter tilhørende den højeste risikoklasse. Det er heller ikke overraskende, for hvis man sammenligner gearede produkter med normale lagre, bliver det klart, at i det mindste lagre ikke kan falde under nul, mens dette bestemt er tilfældet for nogle gearingsprodukter. Det ville dog være korrekt at sige, at det ikke er det underliggende, der falder under nul, men værdien af ​​investeringen.

Hvis en erhvervsdrivende for eksempel investerer i DAX via CFD'er og kun deponerer 1% sikkerhed, i øjeblikket omkring € 110, men dens samlede kapital overstiger ikke € 5.000, så tabet af positionen kan være højere end den eksisterende kapital. For aktier mister kun aktierne i porteføljen værdi.

Det er derfor ikke overraskende, at for handlere af gearede produkter som binære optioner kommer risikostyring først og som en af ​​de vigtigste byggesten i en god handelsstrategi

Er binære optioner egnede som et diversificeringsprodukt?

I dag hører aktier definitivt i en diversificeret portefølje. Mange centralbankers pengepolitiske holdning skubber investorer ind i risikable aktiver, herunder aktier og råvarer eller obligationer, der er i øget risiko. På sådanne tidspunkter er gearede produkter i stigende grad efterspurgt, da investorer kan bruge dem til at forbedre deres præstationer. De følgende aktivklasser er i øjeblikket af interesse for de handlende:

 1. Aktier
 2. Aktieindeks
 3. Industrielle råvarer
 4. Valutaer
 5. Obligationer

aktier giver i øjeblikket den erhvervsdrivende meget gode muligheder. Men erhvervsdrivende skal vælge individuelle værdier, der passer til den aktuelle økonomiske situation. I vanskelige tider, dvs. økonomiske nedgangstider, er lagre fra forbrugervareindustrien mere egnede - i fødevarer eller husholdningssektorer.

I tilfælde af en forventet vending kan råvarelager blive særligt interessante, fordi de øger efterspørgslen efter råvarer med hensyn til prisudviklingen forudse. Denne viden kan også bruges til at handle med råvarer, fordi råvarelager også kan ses som indikatorer for ændringer på råvaremarkedet.

Valutaer er interessante, enten når pengepolitikken er ekstremt aktiv, hvilket i øjeblikket er tilfældet, eller hvis landene er stærkt afhængige af efterspørgslen efter råvarer. For eksempel vil dette i øjeblikket påvirke den canadiske dollar.

Grundlæggende kan det siges, at diversificering med binære optioner kun giver mening, hvis optionerne har en længere sigt. Derefter kunne aktieindeks og valuta handles som optioner med samme sigt. Råmaterialer eller råvarelager kan også bruges som en blanding. Alt dette tager naturligvis hensyn til konservative penge og risikostyring.

Optimer binære optioner 2020 - praktiske handelstips

Hvilket instrument tilbyder i øjeblikket gode muligheder?

Prisen for råolie-kvaliteten WTI har været over 70% i værdi siden juni 2014 tabt. Værdifaldet kan retfærdiggøres med et stadigt stigende udbud og stagnerende efterspørgsel på grund af dårlige økonomiske resultater, især i de nye lande og EU. Men en vending kan i øjeblikket være i syne. ECB-programmet stimulerer investeringer, faldende valutakurser stimulerer eksporten. Så olieprisen kunne i det mindste opleve en stor opsving i den nærmeste fremtid, selvom det må siges, at udbuddet stadig er meget høj.

Hvis man ser på det hele på et teknisk grundlag, ville et forsøg være helt acceptabelt. Det ugentlige diagram viser tydeligt, at det 10 bevægende gennemsnit nu er blevet brudt, og den ugentlige lukningskurs var betydeligt over det. For erhvervsdrivende er dette ofte et godt signal til yderligere opadvendt potentiale.

Hvis du ser på 1-timers-diagrammet, bliver handelsmuligheden endnu tydeligere. Olieprisen brød ud af sin trekantede konsolidering på fredag ​​og trak tilbage til breakoutlinjen. Dette er også ofte et købesignal for den erhvervsdrivende.

Sammenfattende taler følgende faktorer for den yderligere stigning i olieprisen:

 1. En økonomisk opsving
 2. ECB-stimulering af investeringer
 3. Teknisk mønster indikerer en vending eller opsving
 4. Oliebeholdningerne er i bund
 5. Euro bliver stærkere

Følgende faktorer taler imod den yderligere bæredygtige stigning:

 1. Olieforsyning stadig meget høj
 2. Efterspørgsel endnu ikke særlig stærk
 3. Fremvoksende lande som Kina stadig ikke over bjerget
 4. Stærke USA Dollar

Explain the strongest binary options indicator SIMO2020

Konklusion

Diversificering ved hjælp af binære optioner kan være fordelagtigt for optioner med længere sigt. For kort til mellemlang sigt ville aktieindeks og råvarer som olie i øjeblikket være interessant. Handelsideen præsenteret ovenfor kunne for eksempel implementeres godt med mægleren BDSwiss.

Optimer binære optioner 2020 - praktiske handelstips

Del denne artikel
Kommentarer